Μετεωρολογικός σταθμός στην Μινωτή Αλέξη (Κοζάνη)

Θερμοκρασία
Υγρασία
%
Βαρόμετρο
hPa
Μέγιστες/Ελάχιστες μετρήσεις ημέρας
Θερμοκρασία loading ℃ / ↑ loading
Υγρασία loading % / ↑ loading %
Βαρομετρική πίεση loading hPa / ↑ loading hPa

Στα διαγράμματα εμφανίζονται μετρήσεις για τις τελευταίες 4 ώρες.


Πληροφορίες
Πόλη Κοζάνη
Γεωγραφικές συντεταγμένες 40.309763937150024, 21.78577139587162
Ανανέωση Κάθε 5 λεπτά
Πρώτη μέτρηση: 09-Οκτ-2021
Σύνολο μετρήσεων 1918632
Πηγή ενέργειας Πρίζα
Σημειώσεις -
Language English: EN
Ανοιχτά δεδομένα Πληροφορίες API
Κώδικας στο Github LogingAPI Project
Developed by Stefanos I. Tsaklidis